ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Οικονομόπουλος & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία _____________________________________________________________________

Προς
Ενδιαφερόμενους γονείς

TΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ STEM HEALTH ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

 

Ι. Όπως έχουμε γνωστοποιήσει σε ήδη όσους μας έχουν ήδη διορίσει ως δικηγόρους τους (ΕΔΩ) και σε όσους  έχουμε μπορέσει να απαντήσουμε, από την πρώτη μέρα που πληροφορηθήκαμε στις 19 Μαΐου 2017 α) την αρχική άρνηση του ΥΓΕΙΑ σε έκκληση της STEM HEALTH να εξασφαλίσει την προμήθεια των κρυοδεξαμενών συντήρησης με υγρό/ αέριο άζωτο και β) την απόλυση του προσωπικού της STEM HEALTH, πρώτος στόχος ήταν η ενημέρωση του συνόλου, ει δυνατόν, των γονέων για τον κίνδυνο που διέτρεχαν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους για να επιχειρήσουν να τα προστατεύσουν με κάθε νόμιμο τρόπο με οιονδήποτε δικηγόρο επιθυμούν.

ΙΙ. Μετά από σχετική απαίτησή μας για λογαριασμό ενδιαφερόμενου η STEM HEALTH απέστειλε επιστολή (ΕΔΩ) σε συνέχεια της οποίας επικοινωνούμε με όσους γονείς ήρθαν σε επαφή μαζί μας. Επειδή, όπως προκύπτει από επικοινωνίες γονέων που πληροφορήθηκαν το πρόβλημα από τα ΜΜΕ, τα social media ή άλλους γονείς, η σχετική ενημέρωση δεν έχει ληφθεί από πολλούς εκ των «ιδιοκτητών» των 35.000 περίπου μοσχευμάτων που σύμφωνα με τη STEM HEALTH βρίσκονται υπό συντήρηση στις κρυοδεξαμενές της, παράλληλα με την προσπάθεια που κάνουμε ώστε να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή διάδοση του κινδύνου που αντιμετωπίζεται ώστε να μην υπάρξει έστω και ένας καταθέτης – γονέας απληροφόρητος

ΙΙΙ. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το σύνολο των μέχρι σήμερα ενδιαφερομένων που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας είναι οι παρακάτω:

H διατήρηση των βλαστοκυττάρων στις κρυοδεξαμενές της SΤΕΜ ΗΕALTH που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και σύμφωνα με τους  κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.  μέχρι την εξεύρεση αποδεκτής από εσάς λύσης.

Ιδιαίτερα αφού, όπως πληροφορηθήκαμε, αν και η STEM HEALTH HELLAS ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων η οποία, μέχρι το 2016 διέθετε διεθνή πιστοποίηση από τη FACT-NETCORD , τόσο η STEM HEALTH HELLAS όσο και, καθόσον γνωρίζουμε, οιαδήποτε άλλη ιδιωτικής φύλαξης ελληνική «τράπεζα βλαστοκυττάρων» και, ενδεχομένως- ελέγχεται εάν χρειάζεται – το ΥΓΕΙΑ, ανεξάρτητα από τυχόν υφιστάμενες διεθνείς πιστοποιήσεις, ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ από το κράτος για την παροχή υπηρεσιών τράπεζας βλαστοκυττάρων.

Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας όποιας άλλης εταιρείας, τυχόν, διαδεχθεί την SΤΕΜ ΗEALTH για την συνέχιση της επιχείρησης της και/ή τήρηση/διαδοχή των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων.

Όποιος αναλάβει τη σχετική τράπεζα θα πρέπει να εγγυηθεί την τήρηση των όρων κάθε μίας σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας – ιδιαίτερα μέχρι το Νοέμβριο του 2013, όσο ήταν μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ – και των γονέων ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΥΓΕΙΑ Η ΕΞΙΣΟΥ/ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Η ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τις ακόλουθες ενέργειες :

1.Συλλέξαμε μετά από πλήθος πολύωρων επικοινωνιών με ενδιαφερόμενους γονείς και ανάγνωση των emails που απέστειλαν τα θέματα που τους απασχολούν και τις προτεραιότητες που τίθενται.

2.Συναντηθήκαμε επανειλημμένα και είχαμε/έχουμε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Δ/ντα Σύμβουλο της STEMHEALTH και τη νομική του σύμβουλο για την άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω προτεραιοτήτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Ο Δ/νων Σύμβουλος της STEM HEALTH δεσμεύθηκε να παράσχει όποια άδεια χρειάζεται ο ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ για την διενέργεια εργασιών στο όνομα της STEM HEALTH καθώς, όπως τουλάχιστον ο ίδιος δήλωσε, η STEM HEALTH δεν διαθέτει πλέον ούτε προσωπικό ούτε πόρους για οιαδήποτε πράξη, έστω και διαδικαστικής φύσης.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Μετά την άμεση αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων που επείγουν αναφορικά με την ασφαλή φύλαξη των βλαστοκυττάρων θα πρέπει να διερευνηθεί η οικονομική κατάσταση της STEM HEALTH, ο χρόνος που προέκυψε η κατ’ αυτήν οικονομική κατάρρευσή της καθώς και οι αιτίες της για την διαπίστωση και άλλων, τυχόν, αξιοχρέων συνυπευθύνων έναντι των γονέων.

3. Συναντηθήκαμε την Τρίτη 6 Ιουνίου το απόγευμα στα γραφεία της εταιρείας μας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MIG («MARFIN INVESTMENT GROUP”), η οποία ελέγχει μετοχικά τον Όμιλο Υγεία, παρουσία του Νομικού Συμβούλου της MIG και του Νομικού Συμβούλου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και είχαμε/έχουμε σειρά ακόλουθων τηλεφωνικών επικοινωνιών για πρακτικά ζητήματα που επείγουν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Στη συνάντηση ο ΟΜΙΛΟΣ MIG και ο ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ επιβεβαίωσαν προφορικά τη δέσμευση που ανακοινώθηκε με ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ από το ΥΓΕΙΑ την 1η Ιουνίου 2017 για εξακολούθηση της τροφοδοσίας των κρυοδεξαμενών που φυλάσσονται τα βλαστοκύτταρα με υγρό άζωτο με δαπάνη του ΥΓΕΙΑ μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε από το «κλείσιμο» της STEM HEALTH. Η συνέχεια της τροφοδοσίας με άζωτο επιβεβαιώθηκε από τον νομικό σύμβουλο του ΥΓΕΙΑ προς τον διευθύνοντα εταίρο μας κ. Οικονομόπουλο την 3η Ιουλίου.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Η δέσμευση του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ μέσω της ανακοίνωσης τύπου, η προφορική επανάληψή της από τους αρμόδιους του ΥΓΕΙΑ και η αντίστοιχη συμφωνία της STEM HEALTH δεν παρέχει αντίστοιχη νομική εξασφάλιση όσο μία διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση που τη διατάζει με διαδικασία προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων. Επιχειρούμε η δέσμευση του ΥΓΕΙΑ να εξασφαλισθεί περαιτέρω είτε εγγράφως είτε με διοικητική πράξη και εάν δεν λάβουμε σύντομα τέτοια εξασφάλιση θα προχωρήσουμε στην κατάθεση των σχετικών δικογράφων για λογαριασμό όσων μας έχουν μέχρι τότε χορηγήσει εντολή.

4. Προβήκαμε και προβαίνουμε στη δημοσιοποίηση του προβλήματος σε κάθε πρόσφορο Μ.Μ.Ε. για την ενεργοποίηση των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και την αποφυγή «κουκουλώματος» που μπορεί να οδηγήσει στην μετακύλιση του υφιστάμενου προβλήματος σε άλλες, λιγότερο αξιόπιστες / αντίστοιχα πλέον αναξιόπιστες ή δυνάμει αναξιόχρεες «τράπεζες».

5. Ενημερωθήκαμε για σε εξέλιξη κατ’ ιδίαν συζητήσεις μεταξύ της STEM HEALTH και του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ με άλλη εταιρεία που ενδιαφέρεται να διαδεχθεί τη STEM HEALTH.

Πέρα από την όποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή σας, την οποία επιχειρούμε να αποφύγουμε, ο κίνδυνος από όποια, τυχόν, μη αξιόπιστη λύση είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε στις 30 Μαΐου από την αδυναμία της STEM HEALTH να επαναληφθεί στη διάρκεια ισχύος των συμβάσεών σας, είτε ερήμην σας είτε χωρίς τη δυνατότητα άμεσης, έστω και προσωρινής, διάσωσης, όπως αυτή που επιτεύχθηκε λόγω της παρουσίας του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ. Ο κίνδυνος που θέλουμε να αποτραπεί είναι η όποια διάδοχος της STEM HEALTH απέναντί σας είτε να μεταφέρει το γενετικό υλικό εκτός των εγκαταστάσεων αξιόπιστου υγειονομικού ιδρύματος, σε τυχόν αμφίβολης ασφάλειας χώρους και/είτε να αποδειχθεί ως εξίσου αμφίβολης φερεγγυότητας και/ή βιωσιμότητας.

Η προϋπόθεση / όρος που επιχειρούμε να εξασφαλιστεί είναι η όποια λύση, εκτός από το να μην επιφέρει κανένα πρόσθετο κόστος στους γονείς, είτε να εξακολουθεί να έχει την αξιοπιστία του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ, είτε να έχει εγγύηση αντίστοιχου ή και πλέον σοβαρού υγειονομικού οργανισμού – νοσοκομείου – μαιευτηρίου ή μαιευτηρίων.

6. Παράλληλα βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την διοίκηση της STEM HEALTH, την πληρεξουσία δικηγόρο της, τη διοίκηση του Ομίλου MIG και τον νομικό σύμβουλο του ΥΓΕΙΑ για τη θέσπιση διαδικασίας για όποιον γονέα δεν θέλει να περιμένει την εξεύρεση άλλης αξιόπιστης και αδάπανης λύσης και προτιμά να αναλάβει τα βλαστοκύτταρα του παιδιού του για να τα παραδώσει προς φύλαξη σε κάποια άλλη εταιρεία, ανεξάρτητα από το κόστος, με βάση νέα συμφωνία και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός του κατά παντός υπευθύνου.

Η διαδικασία για την ανάληψη των βλαστοκυττάρων από όποιους γονείς επιθυμούν και μπορούν να αναλάβουν το κόστος παράδοσης και φύλαξής τους από άλλη εταιρεία, με επιφύλαξη βεβαίως κάθε νομίμου δικαιώματός τους κατά παντός υπευθύνου, αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι την 10η ιουλίου. 

Κυρίες, κύριοι,

Η θέση του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ, όπως εκφράστηκε στη σχετική απάντησή του (ΕΔΩ) στην επιστολή της STEM HEALTH παραμένει ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη επειδή από το Νοέμβριο του 2013 μεταβίβασε την πλειοψηφία των μετοχών της STEM HEALTH. Η σχετική μεταβίβαση, σύμφωνα με εις χείρας μας έγγραφα, πραγματοποιήθηκε προς εταιρεία που ήλεγχε η διοίκηση STEM HEALTH ενόψει επικείμενης, τότε, συμφωνίας για τη χρηματοδότηση της STEM HEALTH υπό την αίρεση της εξαγοράς της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων του ΙΑΣΩ. Όπως πληροφορηθήκαμε και επιβεβαιώσαμε, από έγγραφα που πλέον διαθέτουμε, η σχετική χρηματοδότηση από Γερμανικό «fund» δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη έγκαιρης χορήγησης της σχετικής έγκρισης υλοποίησης της υπογεγραμμένης σύμβασης από το Δ.Σ. του ΙΑΣΩ.

Αν και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να προβούμε σε παροχή «δημόσιων νομικών συμβουλών» επί του θέματος, παραθέτουμε απλά το παρακάτω σχόλιο γονιού όταν πληροφορήθηκε μέσω του δελτίου τύπου τη θέση του ΥΓΕΙΑ:

“Νιώθω σαν να είχα εμπιστευθεί τις καταθέσεις μου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ (τυχαίο όνομα) ΤΡΑΠΕΖΑ» όσο είχε κύριο μέτοχο το ΔΗΜΟΣΙΟ. Αυτό το ΔΗΜΟΣΙΟ, επειδή αποφάσισε μια μέρα ότι δεν ήθελε να συμμετέχει πλέον στην τράπεζα αυτή και αφού μεταβίβασε τις μετοχές του για ένα ευρώ στην διοίκησή της χωρίς να έχει ενημερώσει εμάς τους καταθέτες της, τώρα που πτώχευσε η Τράπεζα μου λέει ότι «δεν έχει καμία ευθύνη»… Και μου το λέει όταν όχι μόνο θα έπρεπε να ξέρει ότι με την αποχώρησή του διακινδύνευε την πτώχευση της τράπεζας, αλλά όταν πιθανόν γνώριζε ότι θα πτωχεύσει. Εγώ το «Δημόσιο» ήξερα, σε αυτό το «Δημόσιο» ο γυναικολόγος/μαιευτήρας μου σύστησε να καταθέσω τα βλαστοκύτταρα, για αυτό το «Δημόσιο» πήγα την πολύτιμη κατάθεσή μου στην τράπεζα αυτή και από αυτό περιμένω να εξασφαλίσει ότι η κατάθεσή μου θα διατηρηθεί όπως είχα δεχτεί, χωρίς να ξανακαταβάλω φύλακτρα”.

Αγαπητοί γονείς,

Καθώς κάθε τηλεφωνική επικοινωνία εμένα ή συνεργάτη μου με κάθε ένα από εσάς απαιτεί μεταξύ χρόνο μεταξύ πέντε και δεκαπέντε λεπτών της ώρας, αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία να ανταποκριθούμε σε όλες τις κλήσεις και όλα τα emails που λαμβάνουμε. Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας παρακαλώ θεωρείστε ότι η συγκεκριμένη επιστολή και κάθε άλλη που θα ακολουθήσει απευθύνεται σε κάθε ένα από εσάς προσωπικά και/ή τους συναδέλφους δικηγόρους που ορίσατε να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Επειδή το μείζον ήταν και παραμένει να μην καταστραφεί ούτε ένας ιστός από αυτούς που έχετε εμπιστευθεί στη STEM HEALTH (είτε ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ μέχρι το Νοέμβριο του 2013, είτε επέκεινα) ο χειρισμός μας θα ήταν ίδιος είτε εκπροσωπούσαμε έναν μόνο γονέα, είτε όλους τους γονείς. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό κάνει και κάθε άλλος συνάδελφος.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, εκτός από την τυχόν καταστροφή έστω και ενός μοσχεύματος, είναι η πολυδιάσπαση των ενδιαφερομένων με διαφορετικές στρατηγικές Εάν συμφωνείτε με τις παραπάνω προτεραιότητες, για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος θα χρειαστεί η συνεργασία όσο το δυνατόν περισσότερων γονιών και όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων δικηγόρων που εκπροσωπούν γονείς που συμφωνούν.

Εφόσον συμφωνείτε με τους στόχους που υπηρετούμε για λογαριασμό γονέων – εντολέων μας και επιθυμείτε να συμμετάσχετε μαζί τους σε μία κατά το δυνατόν ευρύτατη συσπείρωση, επισυνάπτουμε σχέδιο εντολής (ΕΔΩ) (που θα μπορούσατε να μας χορηγήσετε για την καλύτερη οργάνωσή σας και την ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε με τη συνδρομή μας).

Πρόσφορος τρόπος συνεργασίας σας αποτελεί επίσης η συμμετοχή σας (ΕΔΩ) στον υπό σύσταση «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ STEM HEALTH ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ / Η ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ» ή σε όποιον άλλο σχετικό σύλλογο επιλέξετε να συστήσετε/συμμετάσχετε, εφόσον και αυτός επιδιώκει τους παραπάνω στόχους.

Κλείνοντας, δεν παραγνωρίζουμε ούτε αμελούμε κάθε ενδεδειγμένη αστική, ποινική και διοικητική προσφυγή κατά παντός υπευθύνου της STEM HEALTH και, τυχόν, άλλων.

Επειδή όμως οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, εκτός από μακροχρόνιες είναι και πολυδάπανες, επικεντρωνόμαστε στους παραπάνω στόχους και, ανεξάρτητα από το όποιο επαγγελματικό και οικονομικό συμφέρον, ειλικρινά ευχόμαστε την ευτυχέστερη και ταχύτερη δυνατή επίλυση του παραπάνω προβλήματος ΥΓΕΙΑΣ.

Τέτοιες καταθέσεις «υγείας», για όσους προνόησαν,  μπορεί να αποδειχθούν σημαντικότερες από κάθε κατάθεση χρήματος.

Χάρης Οικονομόπουλος

Δικηγόρος και Διευθύνων Εταίρος
Οικονομόπουλος και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Κουμπάρη 4, 106 74 Αθήνα
τηλ. 210 361-3615, 210 361-3543, 210 361-3134 fax. 210 364-1806 e-mail: stemhealthparents@ikonomopoulos.gr

Advertisements